יום ו', יט’ באייר תשע”ט
דף הבית
מתי"א אית"ן
הינו מערכת תומכת למסגרות החינוך הרגיל ולמסגרות החינוך המיוחד ביישום חוק החינוך המיוחד. המתי"א נותן שירותים חינוכיים וטיפוליים למען קידום תלמידים בעלי צרכים מיוחדים ומעמיד לרשות מסגרות החינוך כלים להתמודדות עם המשימות המוטלות עליהן. התנהלות המתי"א היא בהתאם למדיניות משרד החינוך והאגף לחינוך מיוחד.
תגובות: -1   צפיות: -1
 
קרא עוד...
מטרות יעדים ותכניות עבודה
אצלנו במתי"א אית"ן
למידה בשעת חירום
נפשי
התנהגותי
רגשי