יום ג', ג’ בטבת תשע”ט
דף הבית.

לוח חופשות - חוזר מנכ"ל לוח מועדי הפעלה של תכניות החופשה במסגרות החינוך המיוחד בשנה"ל תשע"ט.pdf