יום ב', יא’ בכסלו תשע”ט
דף הבית גיל הרך
מומחי תחום טפסים יצירת קשר .

קידום אקלים בית ספרי הוא תהליך ארוך טווח שמטרתו ליצור סביבה בטוחה וערכית החיונית לתהליך ההתפתחות של הלומדים במסגרות החינוך השונות. תהליך זה משקף את התפיסה החינוכית שלפיה עלינו לפעול ליצירת סביבה המאפשרת הכלה וקבלה של האחר, לעודד יצירת אווירה תומכת למידה ופיתוח אחריות אישית וחברתית במהלך רצף היום ולקדם תהליכי שיתוף עם ההורים.מתוך חוזר מנכ"ל חוזר מנכ"ל אקלים חינוכי מיטבי והתמודדות מוסדות חינוך עם אירועי אלימות וסיכון תשע"ה איתור ילדים בסכון מערך הטמעה-חוברת הדרכה.pdf קישורים לנושא באתר משרד החינוך