יום ב', יא’ בכסלו תשע”ט
דף הבית גיל הרך
מומחי תחום טפסים יצירת קשר .

ועדות מתוקף חוק, הן ועדות מקצועיות שהרכבן נקבע בחוק, ובידיהן הסמכות והאחריות לקבל החלטות לגבי זכאותו של תלמיד בעל צרכים מיוחדים לשירותי חינוך מיוחדים. קיימות שלוש ועדות מתוקף חוק: (א) ועדת השמה (ב) ועדת שילוב מוסדית (ג) ועדת ערר. סעיפי הוראות הקבע בחוזר מנכ''ל תשעד/5(א): 1.2-42 יישום חוק החינוך המיוחד: ועדת שילוב מוסדית, ועדת השמה ביושבה כערר על ועדת שילוב, ועדת השמה וועדת ערר – עדכון מיום 1/1/2014. שיבוץ תלמידים במסגרות הח"מ; השמה וערר תשנ"ט/8א , כ"ב בניסן תשנ"ט, 8באפריל 1999 תכנית השילוב במסגרות החינוך הרגיל - לטיפול בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים הלומדים בכיתות רגילות, תשס"ח/ 3 (ד'), 1 בנובמבר 2007 (ראו סעיפים 9-2) דחיית המעבר לביה"ס והישארות שנה נוספת בגן חובה. תשעג/5ב 1 בינואר 2013