יום ב', יא’ בכסלו תשע”ט
דף הבית גיל הרך
מומחי תחום טפסים יצירת קשר .
מתי"א אית"ן
הינו מערכת תומכת למסגרות החינוך הרגיל ולמסגרות החינוך המיוחד ביישום חוק החינוך המיוחד. המתי"א נותן שירותים חינוכיים וטיפוליים למען קידום תלמידים בעלי צרכים מיוחדים ומעמיד לרשות מסגרות החינוך כלים להתמודדות עם המשימות המוטלות עליהן. התנהלות המתי"א היא בהתאם למדיניות משרד החינוך והאגף לחינוך מיוחד.
תגובות: -1   צפיות: -1
קרא עוד...
תרגיל למידה בחרום
מטרות יעדים ותכניות עבודה
אצלנו במתי"א אית"ן
קישורים
חוזרי מנכ"ל ונוהלים
משולחנה של....
למידה בשעת חירום