מתיא איתן

מתיא איתן

מתי"א אית"ן

הינו מערכת תומכת למסגרות החינוך הרגיל ולמסגרות החינוך המיוחד ביישום חוק החינוך המיוחד. המתי"א נותן שירותים חינוכיים וטיפוליים למען קידום תלמידים בעלי צרכים מיוחדים ומעמיד לרשות מסגרות החינוך כלים להתמודדות עם המשימות המוטלות עליהן. התנהלות המתי"א היא בהתאם למדיניות משרד החינוך והאגף לחינוך מיוחד.

מטרות יעדים ותכניות עבודה

אצלנו במתי"א אית"ן

יום המתי"א לשנת תשע"ח

הובלה והדרכה- הלכה ומעשה

מומחיות תחום ורכזות משתפות בעשייתן-תשע"ח

גיל הרך מודיעין מציג מיזם תירות- 20 שנה למודיעין

מודיעין חוגגת 20 שנה להיווסדה. במסגרת החגיגות לציון האירוע כל מוסדות החינוך בגיל הרך השתתפו בפרויקט חקר. גם גני החינוך המיוחד במתי"א אית"ן - מודיעין היו שותפים בתהליך החקר, אשר מטרתו העיקרית היא חיבור הילדים לעיר מודיעין וחיזוק תחושת השייכות לסביבה בה הם חיים וגדלים. תהליך החקר היווה גורם למידה משמעותי לילדים ולצוותים כאחד. מזמינים אתכם להיכנס לאתר וליהנות מתוצרי התהליך

חוזרי מנכל ונוהלים

נוהל חופשה ללא תשלום מעודכן ל 2017

חוזר מנכ"ל היתר עבודה פרטית/נוספת לעובדי הוראה

חוזר מנכל אקלים חינוכי מיטבי והתמודדות מוסדות חינוך עם אירועי אלימות וסיכון

חוקים

חוק החינוך המיוחד / חוק ילדים חולים / חוק שוויון זכויות

אתר החינוך המיוחד- חוזרי מנכ"ל

תכנית השילוב-חוקים ונהלים

ועדות מתוקף חוק - חוקים ונהלים-

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA